Hlavní strana Školská rada

Školská rada

Složení školské rady

Titul Jméno a příjmení Funkce Zastupuje
Mgr.
Kateřina Jobeková Habrová    předsedkyně zvolený zástupce rodičů a zletilých žáků

Ivana Borovičková člen jmenovaný zástupce KÚ Středočeského kraje
Bc. Jan Chuchler člen jmenovaný zástupce KÚ Středočeského kraje
Tereza Holendová, DiS. člen zvolený zástupce rodičů a zletilých žáků
Mgr. Hana Malátková člen zvolený zástupce pedagogických pracovníků
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. člen zvolený zástupce pedagogických pracovníků

 

Zápisy z jednání školské rady

naleznete v přílohách.