Jarní povzbuzení od malíře

Pro lepší náladu nám několik svých obrázků poslal malíř a zároveň náš oblíbený učitel výtvarné výchovy pan Milan Čihák.