Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek jejich uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením (v návaznosti na z. č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací)

Internetové stránky splňují požadavky na ně kladené v omezeném rozsahu (strojově čitelný text, možnost zvětšit velikost písma, možnost využívání telefonního kontaktu). V současnosti probíhá práce na nových stránkách školy, ty pak budou splňovat požadavky na ně kladené v plném rozsahu.

O informace o škole můžete telefonicky požádat:

hospodářku Markétu Strnadovou, tel. 318 679 020

zástupkyni ředitele školy Mgr. Oldřišku Blehovou, tel. 318 679 023

ředitele školy Mgr. Pavla Karneta, tel. 318 679 024