Hlavní strana

S Erasmem k Atlantiku

Mezi dny 22. až 28. února mělo sedm studentů a dva profesoři z naší školy možnost vycestovat v rámci projektu Erasmus + do Španělska. Konkrétně do města Poio, ležícího na samém západě této země, při pobřeží Atlantského oceánu.

Odlétali jsme z Prahy a po tříhodinovém letu jsme přistáli ve městě Lisabon, kde jsme přestoupili na další letadlo směřující do města ležícího na severu Portugalska, do Porta. Odtud nás autobus spolu s polskou výpravou dovezl do Španělska, kde jsme první noc přespali v hotelu.

Další den ráno se všichni účastníci projektu sešli v hostitelské škole. Nutno podotknout, že jsou mezi nimi studenti a jejich profesoři z Řecka, Itálie, Polska, České republiky a Španělska. Po krátkém představování a seznamování studenti prezentovali města, ve kterých žijí, a také školy, kde studují. Poté následovala lekce španělštiny vedená přímo španělskými profesory a studenty. Odpoledne nás pak čekal zajímavý kulturní program s ukázkou tradiční galicijské hudby a tance. Navečer jsme se pak odebrali do našich hostitelských rodin.

V úterý ráno nás čekaly lekce španělštiny a také jsme navštívili místní klášter, v němž se nachází zajímavé mozaiky evropských panovníků a měst. Také jsme byli přivítáni na radnici a mluvili se samotným panem starostou. Odpoledne jsme měli volný program s hostitelskou rodinou a večer prohlídku nedalekého historického města Pontevedra s průvodcem.

Středa začala opět lekcí španělštiny a poté jsme odjeli k pobřeží Atlantiku a poznávali jsme místní flóru a faunu. Nabízely se nám úžasné přírodní scenérie provoněné příjemným mořským vzduchem. Odpoledne jsme trávili s našimi hostitelskými rodinami. Moje rodina pro mě připravila zajímavou prohlídku pobřeží (tatínek je místní rybář), rybího trhu a místních kostelíků. Večer mě pak čekala neobvyklá večeře - chobotnice, slávky a krabi. Vše bylo zajímavé ochutnat, nicméně vyhledávat místní speciality nebudu.

Čtvrtek byl celý zasvěcen návštěvě hlavního města Galicie, a sice Santiagu de Compostela. Toto město mě učarovalo svojí historickou atmosférou. Místní katedrála je celosvětově proslavená a její návštěva byla nezapomenutelným zážitkem. Zajímavým zpestřením programu byla demonstrace studentů studujících na místní univerzitě. Tu jsme také navštívili. Snad nejvíce se mi zde líbila knihovna. Po prohlídce tohoto města jsme ještě jeli do obchodního centra, kde jsme měli možnost nakoupit nějaké suvenýry či oblečení.

V pátek jsme měli závěrečné lekce španělštiny, v nichž bylo shrnuto vše, co jsme se z tohoto velmi pěkného jazyka naučili. Také jsme hlasovali o výběru loga reprezentujícího náš projekt. Vyhrála italská skupina. Dojemné pak bylo závěrečné video shrnující náš pobyt ve Španělsku. Vše zakončili studenti se svými projevy a vizemi do budoucnosti. Slavnostním vyvrcholením byl společný oběd a večírek na rozloučenou.

V sobotu ráno jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami a z města Poio náš tým společně s polským odjel do Porta, odkud jsme odletěli do německého Frankfurtu nad Mohanem a večer pak do Prahy.

Celý náš pobyt ve Španělsku byl skvělou příležitostí, jak si přirozeně osvojovat cizí jazyk, poznávat odlišné kultury a především navázat kontakty s vrstevníky z různých koutů Evropy. Poděkování patří všem hostitelským rodinám za pohostinnost, s jakou k nám přistupovali, a zajímavý program, který pro nás připravili. Velké DĚKUJI si zaslouží také naši profesoři za to, že nám tuto příležitost poskytli, jak skvěle se jim vše podařilo zorganizovat a že k nám byli tolik vstřícní a přátelští.

Petr Pochman 3.C