Hlavní strana Maturitní zkouška

Informace pro maturanty

Formulář přihlášky (pdf) k maturitní zkoušce je zde ke stažení z maturita.cermat.cz

Oficiální maturitní web maturita.cermat.cz

Školní kánon

Témata předmětů maturitní zkoušky

561/2004 Školský zákon
§ 81 odst 10
(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Harmonogram maturitní zkoušky 2021

Zveřejnění definitivní verze Kánonu 30. 9. 2020
Zveřejnění témat školních zkušebních úloh
společné části maturity
do 29. 10. 2020
Zveřejnění témat profilové části maturitní zkoušky do 29. 10. 2020
Přihláška k maturitní zkoušce do 27. 11. 2020*
Podat žádost o umožnění nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky do 31. 3. 20201
Maturitní ples
6. 2. 2021
Jmenování členů maturitních komisí 25. 3. 2021
Písemná maturitní zkouška z druhého cizího jazyka 6. 4. 2021 od 14.00
Písemná maturitní zkouška z CJL 7. 4. 2021 od 14.00
Písemná maturitní zkouška z ANJ 8. 4. 2021 od 14.00
Písemné maturitní zkoušky z profilové MAT 13. 4. 2021 od 8.00
Uzavření docházky v maturitním ročníku 16. 4. 2021
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 16. 4. 2021 do 9.30
Praktická část profilové zkoušky z hudební výchovy 20. 4. 2021
Pedagogická rada pro maturitní ročníky 22. 4. 2021
Seznámení maturantů s harmonogramem maturitní zkoušky 23. 4. 2021
Volno maturitních ročníků 26. 4. až 30. 4. 2021
Blok testů společné části 3. 5. až 7. 5. 2021
Ústní maturitní zkoušky 17. 5. až 21. 5. 2021
Slavnostní předání vysvědčení maturantům 20. 5. 2021 od 16.00
výsledky didaktických testů 16. 5. 2021
Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému
termínu MZ v podzimním období
25. 6. 2021

 

* nejzazší termín 2. 12. 2020 (uzávěrka - odevzdaná přihláška nebude zkontrolována)