Hlavní strana Pro rodiče

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Gymnázium pod Svatou Horou přeje všem veselé Vánoce a šťastný nový rok. Vánoční prázdniny začínají 21. 12. 2020. Výuka bude pokračovat 4. 1. 2021. Způsob výuky bude včas upřesněn.

Informace pro rodiče a žáky

V týdnu od 7. prosince do 13. prosince se budou prezenčně vyučovat následující třídy: 2. A, 1. C, 2. C, 4. A, 4. C a 6. A.

Vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu (viz Bakaláři). Tělesná výchova se vyučovat nebude, v hudební výchově se nebude zpívat.

Žáci ostatních tříd se v tomto týdnu učí pouze distančně. Podle školního řádu je účast na on-line hodinách povinná.

 

V týdnu od 14. prosince do 20. prosince se budou prezenčně vyučovat následující třídy: 1. A, 3. A, 3. C, 5. A, 4. C a 6. A

Tělesná výchova se nadále vyučovat nebude, v hudební výchově se nebude zpívat.

Žáci ostatních tříd se v tomto týdnu učí pouze distančně. Podle školního řádu je účast na on-line hodinách povinná.

 

Nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, konzultaci může být přítomný zákonný zástupce). Konzultace musí být předem domluvena a potvrzena (e-mail).

Setkání Společnosti přátel a třídní schůzky

se odkládají na dobu po zrušení mimořádného stavu. Zájemci o informace, obracejte se na vedení školy nebo na jednotlivé vyučující pomocí e-mailu.

Více článků...