Hlavní strana Pro rodiče

Odložení voleb do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

MŠMT opatřením obecné povahy rozhodlo v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona prodloužit funkční období dosavadních členů školských rad. Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou tedy proběhnou do tří měsíců po ukončení nouzového stavu.

Mgr. Pavel Karnet, ředitel školy

VŠCHT Praha - konzultace + doučování ZDARMA - Středočeský kraj

Počínaje touto chvílí nabízíme zdarma konzultace pro maturanty z chemie, matematiky či biologie. Stačí, když na této stránce<https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss> vyplníte dotazník

<https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss> a naši studenti vás budou sami kontaktovat a domluví se na formě konzultací.

Dále nabízíme on-line doučování zdarma pro žáky, kteří některý z výše uvedených předmětů nezvládají a potřebovali by další pomoc. Postup je stejný jako u maturantů.

Celý článek...

Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem schváleným Radou Středočeského kraje, vyhlašuji volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328.

Na voleného člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se volí dvě osoby.

Celý článek...

Více článků...